top of page
Search

Je li svaka prezentacija prodajna?Ovo kontroverzno pitanje je tema s velikim potencijalom da se čitatelji odmah podijele u dva tabora: oni koji se slažu i oni koji su protiv takve ideje. Međutim prije nego se opredijelite kojem taboru pripadate, dopustite da objasnim i argumentiram svoj stav, vjerujem da ćete se nakon argumentacije složiti sa mnom barem djelomično jer „prodajni” dio može se shvatiti dvojako.


Konvencionalno shvaćanje ovog argumenta je da svaka prezentacija za cilj ima nešto za prodati: proizvod, uslugu, projekt ili investiciju. U malo širem shvaćanju možemo termin prodaje proširiti i na nematerijalne stvari kojima trgujemo i koje prodajemo u jednoj prezentaciji – prodaja odluka, znanja, ideja ili možda stavova. Mnogi cijeli taj aspekt vole nazivati i „prodajom” priče, s time da se obično aludira na negativan aspekt i konotacije toga. Osobno nemam nikakav problem da netko dobro zna prodati svoju priču, dapače uvijek pokušavam naučiti nešto da i sam budem u stanju bolje prodati svoje priče. Stoga, iako se najčešće ne radi o klasičnoj prodaji gdje se nešto direktno zamjenjuje za novac (prodajne prezentacije u užem smislu), ako malo proširimo svoje definicije prodaje vjerujem da ćete uvidjeti da gotovo uvijek nešto prodajemo, bili toga svjesni ili ne.


Vezano na tu averziju prema konceptu „prodaje” ljudi često znaju isticati da oni u svojim prezentacijama samo objektivno iznose činjenice, a onda je na publici da odluče što napraviti. Moje viđenje svijeta poslovnih prezentacija je takvo da obično sugeriram klijentima da prezentacija nije objektivno iznošenje informacija i prepuštanje publici da donese svoju interpretaciju tih informacija i svoje zaključke. Poslovna prezentacija bi trebala podrazumijevati stav, profesionalni i argumentirani, ali ipak subjektivni stav o temi i željenoj poslovnoj odluci kao cilju prezentacije. Na koncu, to je najvjerojatnije ono za što vas plaćaju jer sami podaci su nam dostupni putem različitih elektronskih platformi i sustava, a ono što podacima daje vrijednost je interpretacija u kontekstu poslovne situacije i odluke koju treba donijeti. Ljudi se vrlo često izgovorom „objektivnosti“ brane od imanja stava i argumentirane preporuke. I tu se uopće ne radi o tome da time gubite objektivnost jer savršene objektivnosti ionako nema. I kad mislite da objektivno prikazujete situaciju, to je opet objektivno samo iz vašeg kuta, obzirom na podatke koje imate, obzirom na vlastite predrasude i ograničenja. Subjektivnost i manipulacija nisu ista stvar, iako je linija koja ih dijeli ponekad vrlo tanka. I ovaj post je moj „objektivni” prikaz svijeta prezentacija, dakle u realnosti vrlo subjektivan.


Alternativno shvaćanje tvrdnje da je svaka prezentacija prodaja odnosi se na to što se prodaje, odnosno bolje je reći TKO se prodaje. Svaka je prezentacija ujedno i trenutak u kojem prezentiramo sebe i svoj rad, dakle uvijek „prodajemo” i sebe neovisno o tome što je konkretna tema naše prezentacije. Uvažavajući još i činjenicu da prezentacije obično radimo oko važnih tema te prezentiramo najčešće pred nadređenima i drugim važnim osobama, to znači da svemu treba dati posebnu pažnju. U investicijskom i Start-up svijetu se često direktno kaže da se ne investira u ideje, već uvijek primarno u ljude. Svaka je prezentacija prilika da nas netko zamijeti i prepozna naš potencijal i doprinos i stoga svaku takvu priliku treba iskoristiti na najbolji mogući način. Trenutno je situacija kod većine upravo obrnuta, a to je da prezentaciju uglavnom dočekuju nevoljko, kako rad na samoj pripremi prezentacije, tako i sam čin prezentiranja. Tu bi opet zatvorio krug i povezao to s činjenicom da nismo dobili adekvatnu edukaciju i alate kako odraditi jednu prezentaciju što smatram upravo ključnim razlogom odbojnosti prema prezentacijama. Mnoga neugodna iskustva s tuđim dosadnim i nerazumljivim prezentacijama samo to dodatno potenciraju.


Ako sagledamo naše karijere možemo vidjeti da je vrlo mnogo ključnih situacija i prilika vezano upravo za neku važnu prezentaciju, bila ona za šefove, partnere, investitore, klijente ili kolege. Prezentacija je točka u kojoj naš rad postaje vidljiv drugim ljudima, a za mnoge od tih publika, primjerice članove Uprave, naše povremene prezentacije pred njima će možda biti i jedini njihov doticaj s nama i našim radom.


Više o tome kako vamo možemo pomoći da u tim situacijama pokažete najbolju verziju sebe potražite među našim uslugama.


36 views0 comments

Comments


bottom of page