top of page

PROJEKTI

Ako ima veze sa prezentacijama, sigurno možemo pomoći!

Radimo s Vama na važnoj prezentaciji te stavljamo na raspolaganje svo naše znanje i iskustvo.

Prezentacija je ogledalo našeg razmišljanja i našeg rada.

Primjeri projekata na kojima smo radili:

Izrada prezentacije i 1-na-1 uvježbavanje za nastup na međunarodnoj konferenciji
Priprema timova za prezentacije pred Upravom u sklopu interne korporativne akademije
Izrada korporativnog PPT template-a
Izrada knjižnice slajdova (predložaka) usklađenih s korporativnim standardima
Sudjelovanje kao član žirija za ocjenjivanje pitch prezentacija
Keynote govori o upotrebi i važnosti prezentacije te najčešćim greškama
bottom of page