PROJEKTI

Ako ima veze sa prezentacijama, sigurno možemo pomoći!

Radimo s Vama na važnoj prezentaciji te stavljamo na raspolaganje sve naše znanje i iskustvo.

quote.png

Prezentacija je ogledalo našeg razmišljanja i našeg rada.

Primjeri projekata na kojima smo radili:
Izrada prezentacije i 1-on-1 uvježbavanje za nastup na međunarodnoj konferenciji
Priprema timova za prezentacije pred Upravom u sklopu interne korporativne akademije
Izrada korporativnog PPT template-a
Izrada knjižnice slajdova (predložaka) usklađenih s korporativnim standardima
Sudjelovanje kao član žirija za ocijenjivanje pitch prezentacija
(Motivacijski) govori o upotrebi i važnosti prezentacija te najčešćim greškama