PROJEKTI

Ako ima veze sa prezentacijama, sigurno možemo pomoći!

Radimo s Vama na važnoj prezentaciji te stavljamo na raspolaganje sve naše znanje i iskustvo.

Prezentacija je ogledalo našeg razmišljanja i našeg rada.

Primjeri projekata na kojima smo radili:
Izrada prezentacije i 1-on-1 uvježbavanje za nastup na međunarodnoj konferenciji
Priprema timova za prezentacije pred Upravom u sklopu interne korporativne akademije
Izrada korporativnog PPT template-a
Izrada knjižnice slajdova (predložaka) usklađenih s korporativnim standardima
Sudjelovanje kao član žirija za ocijenjivanje pitch prezentacija
(Motivacijski) govori o upotrebi i važnosti prezentacija te najčešćim greškama

© 2020 by Prezentacija d.o.o.

 

Upisano u sudski registar pri Trgovačkom sudu u Zagrebu pod MBS: 02899566, Temeljni kapital: 20.000,00 u cijelosti uplaćen 
Član uprave: Luka Krejči, Žiro-račun: 2402006 – 1100631339 (Erste&Steiermärkische Bank d.d., Jadranski trg 3a, 51000 Rijeka)